Vorige pagina

Geplande thuisbevalling voor laagrisico zwangere is veilig

Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Veiligheid van de geplande thuisbevalling is actueel. Dit Nederlandse cohortonderzoek heeft nadelige perinatale uitkomsten bij laagrisico zwangeren onderzocht. Zwangeren met een geplande thuisbevalling zijn vergeleken met zwangeren met een geplande ziekenhuisbevalling. Middels de LVR 1 en 2 en de LNR zijn gegevens verzameld van alle vrouwen die zijn bevallen tussen 2000 en 2009. Geïncludeerd zijn vrouwen die bij het begin van de baring onder begeleiding van de verloskundige stonden en waarvan de geplande plaats van bevalling bekend was. De primaire uitkomstmaten waren intrapartum en neonatale sterfte, Apgarscores en opname op de neonatale intensive care unit (NICU) binnen 28 dagen na de geboorte. Hierbij is onderscheid gemaakt voor nulli- en multipara.

Gegevens van 743.070 vrouwen zijn geanalyseerd: 466.112 (62,7%) vrouwen wilden thuis bevallen en 276.958 (37,3%) in het ziekenhuis. De totale incidentie van intrapartum en neonatale sterfte voor nullipara met geplande thuisbevalling versus een geplande ziekenhuisbevalling was gelijk: 1.2 ‰ versus 1.09 ‰ (OR:0.99;0.79–1.24). Voor multipara idem: 0.59‰ versus 0.58‰ (OR:1.16;0.87 – 1.55). Er was evenmin verschil in de mate van verwijzing naar de NICU en lage Apgarscore bij nullipara met een geplande thuisbevalling versus een geplande ziekenhuisbevalling: verwijzing naar de NICU 3,41‰ versus 3,61‰ (OR:1.05;0.92–1.18). Bij multipara echter kwam een lage Apgarscore en verwijzing naar de NICU signifi cant minder vaak voor bij de geplande thuisbevalling: verwijzing naar de NICU 1.36‰ versus 1.95‰ (OR:0.79;0.66-0.93).

De auteurs concluderen dat voor ons land is er geen relatie aangetoond tussen een geplande thuisbevalling en nadelige perinatale uitkomsten.

BIJ WELK TEAM KAN IK TERECHT?
Doe de postcode check (alleen getallen):
Copyright © 2024 Verloskundigenpraktijk De Kei | Designed by OOSEOO Internetmarketing | All Rights Reserved.