Vorige pagina

Obama: “Vrijheid is sterker dan Angst”

Heb je het gehoord? Wat Obama zei tijdens zijn laatste speech van State of the Union? Heb je goed geluisterd? Hij verkondigde precies waar we de laatste jaren in de medische wereld de fout in gaan. Steeds meer, steeds vaker, steeds extremer handelen we uit angst. Angst voor wat er mogelijk mis kan gaan, angst voor schade, angst voor als er toch misschien iets gebeurd.

We halen er extra mankracht, apparaten en allerlei digitale snufjes bij om risico’s tot nul te brengen.  Hoe realistisch is dat? Kunnen we werkelijk alle risico’s uitsluiten? Kunnen we er echt voor zorgen dat alles goed gaat? Helaas, we kunnen niet alle sterfte voorkomen of het aantal aanslagen naar nul brengen. Wel kunnen we het risico verkleinen.

Dat is precies wat er ook in de geboortezorg gebeurd. Op zoek naar zekerheid laten we ons vastleggen op een verlosbed, vastzittend aan allerlei draadjes en monitors om elke kleine afwijking te registreren, elke maat in te schatten en elke centimeter op te meten. Brengt dit een beter resultaat? Soms wel, als het moet. Maar heel vaak niet. Het zorgt vaak zelfs voor overbodig medisch ingrijpen (met de daarbij behorende complicaties). Helaas leidend door angst.

Weet je wat het vrijheid inleveren teweegbrengt? Wat het doet met het proces van baren? Hoe is het om vast te liggen in een klinische kamer met allerlei piepjes en andere medische snufjes om je heen. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Een hert is drachtig en de bevalling komt op gang. Ze zoekt een beschutte veilige plek, waar ze niet gestoord wordt. Ze laat het baringsproces zijn gang gaan, de weeën worden krachtiger. Opeens hoort ze geritsel. Haar oren spitsen, haar adrenaline gaat omhoog en de weeën nemen af. Het baringsproces stokt. Dan dooft het geluid en duurt het een paar uur voordat ze zich weer veilig voelt en de weeën weer op gang komen. Een prachtig natuurlijke reactie om nog te kunnen vluchten als er werkelijk gevaar is.

Dus wat doen al die piepjes van de monitoren in het barende lichaam van de vrouw? Juist, hoe kan haar lichaam nu het baringsproces goed laten verlopen? Laat staan als er regelmatig zomaar een vreemde haar veilige baringskamer in komt lopen. De weeën verzwakken, het bevallingsproces stokt. Gelukkig wordt dit door al het monitoren al snel opgemerkt. Haar uren de tijd geven is natuurlijk niet praktisch. Er wordt een infuus met weeënopwekkers aangesloten. Met als gevolg heftigere weeën, meer pijn, meer paniek bij de vrouw, een hoger risico op hartslagdaling bij de baby en een hogere kans op een kunstverlossing (met alle gevolgen van dien). Welkom in de medische wereld.

Menig onderzoek bewijst dat bevallen een natuurlijk proces is dat het beste verloopt als we zo min mogelijk ingrijpen. Vertrouwen in plaats van angst. Vrijheid in plaats vast liggen. Precies zoals Obama zei. Geef niet toe aan angst.

We blijven maatregelen nemen, maar het gewone leven moet doorgaan. We blijven moeder en kind in de gaten houden, op de achtergrond, zonder het normale baringsproces te verstoren. Laten gaan als het kan en ingrijpen als het moet!

 

Lotte Vermorken

Verloskundige De Kei

Geïnspireerd door www.deverloskundige.nl/krachtigeverhalen

BIJ WELK TEAM KAN IK TERECHT?
Doe de postcode check (alleen getallen):
Copyright © 2024 Verloskundigenpraktijk De Kei | Designed by OOSEOO Internetmarketing | All Rights Reserved.